Vragen? Neem contact met ons op via de chat!

DisclaimerDisclaimer voor www.digitalgameshop.nl

Digitalgameshop (kamer van Koophandel: 74963813), verleent u hierbij toegang tot www.digitalgameshop.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Digitalgameshop behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Digitalgameshop spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat er inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Digitalgameshop.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van mogelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Digitalgameshop. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Digitalgameshop in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten  
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Digitalgameshop.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Digitalgameshop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze Disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Altijd scherpe prijzen!

Altijd zeker van een goede deal!

Snelle levering!

Code met instructies binnen 1 uur in de mail!

Gratis verstuurd!

Alle bestellingen worden gratis verstuurd!

Veilige downloads!

Officiële keys en downloads